My Image

Kim Loeld bygger inifrån

Kim Loeld drivs av en övertygelse om att både individer och organisationer kan utvecklas och förändras. Under 30 års tid har Kim Loeld arbetat med utveckling av människor. Egentligen med ett enda syfte; att ge verktyg till egenmakt. Makt att designa sitt eget liv och makt att som chef och medarbetare påverka och bidra till ett kreativt och hållbart arbetsklimat.

Kim Loeld är expert inom dessa tre viktiga områden

My Image
”Kan bara säga att de som får jobba med dig framöver har en jäkla tur!”
VD Bankomat